×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ارتباط با مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری 

 

تلفن مستقیم: 8-22439963-021                  

تلفن داخلی: 2537

 

 

فکس: 02122439964  

 

 آدرس پست الکترونیک: idtmrc@sbmu.ac.ir

 

آدرس: تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طبقه هفتم، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب