×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای کمیته علمی چهارمین گردهمایی بین المللی و هشتمین سمینار ایدز

دکتر  حامد اختیاری

دکتر عبدالوهاب البرزی

دکتر  صدیقه امینی کافی آباد

دکتر شهناز آرمین

دکتر کورس آقازاده

دکتر سید شهاب بنی هاشم

دکتر علیرضا بیگلری

دکتر فرهناز ترکستانی

دکتر مهزاد تشکریان

دکتر علیرضا جانبخش

دکتر سیروس جعفری

دکتر محبوبه حاج عبدالباقی

دکتر مهرداد حقیقی

دکتر صدیقه حنطوش زاده

دکتر  سید علی دهقان  منشادی

دکتر علیرضا زالی

دکتر  هوشنگ ساغری

دکتر شهناز سالی

دکتر سیامک سمیعی

دکتر آناهیتا سنائی

دکتر طاهره سوری

دکتر آرش سیفی

دکتر  حمید شریفی

دکتر بتول شریفی مود

دکتر سیمین دخت شعائی

دکتر مینوش شعبانی

دکتر محمد  رضا صالحی

دکتر عباس صداقت

دکتر سعید صفاتیان

دکتر مهشید طالبی طاهر

دکتر کتایون طائری

دکتر پیام طبرسی

دکتر شبنم طهرانی

دکتر  لادن عباسیان

دکتر شهنام عرشی

دکتر بهروز عطایی

دکتر ایلاد علوی درزم

دکتر سید موید علویان

دکتر حمید عمادی کوچک

دکتر فرح فرزانه

دکتر بهنام فرهودی

دکتر علی فرهودیان

دکتر فاطمه فلاح

دکتر کیقباد قدیری

دکتر رکسانا قناعی

دکتر مریم کاشانیان

دکتر سعید کلانتری

دکتر حسین کیوانی

دکتر لطیف گچکار

دکتر حسین گودرزی

دکتر محمد مهدی گویا

دکتر علی مجیدپور

دکتر مینو محرز

دکتر طلعت مختاری آزاد

دکتر مجید مرجانی

دکتر مسعود مردانی

دکتر حسین معصومی اصل

دکتر محسن مقدمی

دکتر آذرخش مکری

دکتر داود منصوری

دکتر سید علیرضا ناجی

دکتر علیرضا ناطقیان

دکتر هنگامه نامداری تبار

دکتر محمود نبوی

دکتر احمد نجاتی

دکتر بهروز نقیلی

دکتر فهیمه هداوند

دکتر پرویز وحدانی

دکتر علی واشقانی

دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر داود یادگاری نیا

پروفسور یزدان یزدان پناه

 
 
تنظیمات قالب