×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف اصلی این مرکز عبارتند از:

 تولید دانش قابل اعتماد در زمینه بیماریهای عفونی و علوم مرتبط با آن

تمرکز بر پژوهش های مربوط به بیماریهای شایع منطقه

تبادل دانش و اطلاعات با مراکز معتبر تحقیقاتی و سازمان های بین المللی مرتبط

ارتقاء و شکوفایی توانمندی های محققین و کارشناسان مراکز

 

حوزه فعالیت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری: 

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری در سه حوزه مهم فعالیت می­کند که به شرح ذیل است:

·  پذیرش، حمایت، ساماندهی و ثبت طرح­های تحقیقاتی ارسال شده به مرکز

·برگزاری سمینارها، همایش­ها، کنگره­ ها و سمپوزیوم­های علمی و آموزشی کشوری و بین­ المللی

· پذیرش و چاپ مقالات علمی در ارگان علمی – پژوهشی مرکز تحت عنوان: "Archives of  Clinical Infectious Diseases (Archcid)"

تنظیمات قالب