×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری:

1-کووید-19

2-عفونت های قارچی

3-عفونت های بیمارستانی

4-مقاومت های داروئی (آنتی بیوتیک ها)

5- بیماریهای عفونی بازپدید و نوپدید

6-عفونت در افراد با نقص ایمنی (دیالیزی، پیوند و . . .)

7- HIV/AIDS

8- هپاتیت های ویروسی

9- آنفلوآنزا

10- تب و نوتروپنی

11- بیماریهای مشترک بین انسان و دام

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب