×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دستور العمل مراقبت انسانی بیماری تب دانگ

بیماریهای قابل انتقال از ناقل مهاجم آئدس/ مراقبت انسانی بیماری تب دانگ

 

دستور العمل های بیماری وبا

دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک/مبتلا به وبا

پاسخ به طغیان وبا

دستورالعمل آشنایی با وبا

 

دستورالعمل درمان عفونت های آمیزشی

دستورالعمل راهنمای تدابیر بالینی در عفونت های آمیزشی

 

دستورالعمل های ایدز

مدیریت مراقبت و درمان افراد مبتلا به HIV/AIDS در نوجوانان و بزرگسالان (1401)

دستورالعمل پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد (1400)

مدیریت مراقبت و درمان HIV/AIDS در کودکان (1400)

مدیریت مراقبت و درمان عفونت همزمان HIV و سل (1401)

دستورالعمل مدیریت مواجهه غیرشغلی با HIV/AIDS و پیشگیری قبل از تماس (1399)

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با  HIV/AIDS ویرایش ششم (1401)

دستورالعمل مشاوره و تشخیص HIV ویرایش پنجم 1399

 

دستورالعمل های آنفلونزا

دستورالعمل درمان آنفلوانزای H1N1 A

راهنمای مراقبت و کنترل آنفلوانزا

 

دستور العمل عفونت تنفسی کرونا ویروس

 

دستورالعمل ابولا

دستورالعمل مقابله با  ابولا

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب