×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دستور العمل های بیماری وبا

آخرین دستورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا

پاسخ به طغیان وبا

دستورالعمل آشنایی با وبا

 

دستورالعمل درمان عفونت های آمیزشی

دستورالعمل راهنمای تدابیر بالینی در عفونت های آمیزشی

 

دستورالعمل های ایدز

آخرین  دستورالعمل های کشوری مراقبت از HIV/AIDS ، منتشر شده توسط مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت و درمان

درمان بیمار مبتلا به ایدز و درمان ضد رتروویروسی در بزرگسالان و نوجوانان

راهنمای سریع مراقبت و درمان بیماریهای آمیزشی

 

دستورالعمل های آنفلونزا

دستورالعمل درمان آنفلوانزای H1N1 A

راهنمای مراقبت و کنترل آنفلوانزا

 

دستورالعمل های مواجهه

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با اچ ای وی ، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C و توصیه هایی برای پروفیلاکسی پس از تماس

دستور العمل مدیریت مواجهه غیر شغلی با اچ آی وی

 

دستور العمل عفونت تنفسی کرونا ویروس

 

دستورالعمل ابولا

دستورالعمل مقابله با  ابولا

 

 دستور العمل های بیماری وبا

آخرین دستورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا

پاسخ به طغیان وبا

دستورالعمل آشنایی با وبا

 

دستورالعمل درمان عفونت های آمیزشی

دستورالعمل راهنمای تدابیر بالینی در عفونت های آمیزشی

 

دستورالعمل های ایدز

آخرین  دستورالعمل های کشوری مراقبت از HIV/AIDS ، منتشر شده توسط مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت و درمان

درمان بیمار مبتلا به ایدز و درمان ضد رتروویروسی در بزرگسالان و نوجوانان

راهنمای سریع مراقبت و درمان بیماریهای آمیزشی

 

دستورالعمل های آنفلونزا

دستورالعمل درمان آنفلوانزای H1N1 A

راهنمای مراقبت و کنترل آنفلوانزا

 

دستورالعمل های مواجهه

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با اچ ای وی ، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C و توصیه هایی برای پروفیلاکسی پس از تماس

دستور العمل مدیریت مواجهه غیر شغلی با اچ آی وی

 

دستور العمل عفونت تنفسی کرونا ویروس

 

دستورالعمل ابولا

دستورالعمل مقابله با  ابولا

 

دستورالعمل مالاریا

دستور العمل کشوری مالاریا ویرایش جدید

 

 

تنظیمات قالب