×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نکات مورد توجه برای گواهی و تهیه و نصب پوستر در چهارمین گردهمایی بین المللی و هشتمین سمینار سراسری ایدز مورخ 10-8 آذر ماه 1402

 

به دلیل تنوع در تهیه و طراحی پوستر ها، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری چارچوبی را بر اساس استاندارهای موجود، به صورت زیر پیشنهاد می نماید. از کلیه شرکت کنندگان در گردهمایی تقاضا می شود پوستر خود را در قالب چارچوب پیشنهاد شده تهیه نموده و از ارائه پوستر در قالب کاغذ A4 یا چهارچوبهای غیرمعمول خودداری نمایند.

نویسندگانی که خلاصه مقالات آنها به عنوان پوستر پذیرفته شده است باید به نکات زیر توجه نمایند:

  • 1.گواهی سخنرانی (برای مقالات پذیرفته شده) تنها برای فرد ارائه دهنده مقاله(نویسنده مسئول) در سایت آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir صادر خواهد شد و اسامی سایر نویسندگان مقاله در کتابچه خلاصه مقالات سمینار درج می­ گردد. لذا  جهت بهره مندی از امتیاز سخنرانی (ارائه مقاله) و حضور در برنامه، می بایست در ابتدا در سامانه آموزش مداوم عضو و در برنامه ایدز ثبت نام نموده، سپس در روز برگزاری گردهمایی در برنامه حاضر و با مراجعه به میز ثبت نام مقالات پوستر، حضور خود را ثبت کنند.
  •  

  *اگر نویسندگان و ارائه دهنده های مقاله جزء گروه های هدف سمینار نباشند و مقاله آنها به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شود، گواهی ارائه مقاله آنها فقط و فقط در سایت آموزش مداوم و گواهی حضور آنها به صورت دستی از طریق دبیرخانه کنگره صادر و در روز آخر برنامه به مشمولین داده خواهد شد.

  •  

2. حضور نویسنده مسئول و یا فردی که ارائه دهنده پوستر است و در زمان ارسال خلاصه مقاله مشخص شده است، در گردهمایی برای ارائه پوستر الزامی است. در غیر این صورت علی رغم نصب پوستر در زمان و مکان تعیین شده، پوستر ارزیابی نخواهد شد و تاییدیه ارائه پوستر صادر نخواهد شد.

   *در صورت عدم امکان حضور فرد ارائه دهنده پوستر در روز تعیین شده، همکاران وی می توانند پس از ثبت نام جداگانه و پس از هماهنگی با مسئول مربوطه در سمینار نسبت به نصب و ارائه پوستر اقدام نمایند.

 

3. در فرصت مقرر نسبت به اصلاح خلاصه مقاله از نظر نگارش اقدام فرمایید. دبیرخانه گردهمایی همچنین از درج خلاصه مقالات با اشکالات زبان انگلیسی در کتابچه کنگره معذور است.

4. تغییر اساسی عنوان مقاله به گونه ای که با مقاله ارسال شده در سایت تفاوت جدی داشته باشد، موجب حذف مقاله از لیست مقالات پذیرفته خواهد شد.

5. برای تهیه پوستر به دستورالعمل نحوه تهیه پوستر توجه کافی مبذول دارید. از نصب پوسترهایی که ضوابط مورد نظر را رعایت نکرده باشند و یا اینکه دارای اشکالات اساسی زبان انگلیسی باشند، جلوگیری خواهد شد.

6. فرمت پرینت شده پوستر ها باید Portrait باشد.

7. زمان نصب پوستر، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 08/ 9/ 1402 می باشد. ارائه دهنده پوستر می تواند پوستر خود را روز جمعه مورخ 10/09/1402 از محل مورد نظر جدا کرده و با خود ببرد. در غیر این صورت دبیرخانه  گردهمایی مسئولیت پوستر به جا مانده را نخواهد پذیرفت.

 

 

 

برای جزئیات بیشتر روی راهنمای تهیه و نصب پوستر کلیک نمایید.

راهنمای تهیه و نصب پوستر

 

دکتر مسعود مردانی

 دبیر علمی گردهمایی   

        

 

 

 

تنظیمات قالب