×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

کنگره ها/ سمینارها/ سمپوزیوم های بین المللی و ملی برگزار شده توسط مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری:

 • سمینار یک روزه مالاریا
 • سمینار تازه های هپاتیت ب مورخ1384/8/25 و 1384/8/26
 • اولین همایش کشوری بروسلوز آذر 1384
 • سمینار سه روزه اورژانس های طب عفونی
 • اولین سمینار سراسری ایدز مورخ 1385/9/7 الی 1385/9/9
 • سمینار عفونت های بیمارستانی مورخ  1385/3/18
 • دومین همایش کشوری بروسلوز مورخ 1386/2/29 الی 1386/2/31
 • اولین کنگره بین المللی عفونت در پیوند وسرطان مورخ 1387/3/21 الی 1387/3/23
 • سمینار عفونت های بیمارستانی مورخ 1387/6/7
 • دومین سمینار سراسری ایدز مورخ 1387/9/12 الی 1387/9/14
 • سمپوزیوم یک روزه آنفلوآنزای خوکی مورخ 1388/2/22
 • سومین همایش کشوری بروسلوز مورخ 1388/4/2 الی  1388/4/4
 • سمپوزیوم یک روزه سل مورخ 1388/9/19
 • سومین سمینار سراسری ایدز مورخ 1389/9/9 الی 1389/9/11
 • سمپوزیوم برخورد با بیماران تب دار مورخ 1389/10/22
 • سمینار بررسی مقاومت شایع آنتی بیوتیکی درایران مورخ 1390/10/16
 • چهارمین همایش کشوری بروسلوز مورخ 1390/9/22 الی 1390/9/24
 • سمینار برخورد عملی با بیماریهای عفونی مورخ 1391/4/22
 • دو سمپوزیوم با موضوع واحد تب کریمه کنگو مورخ 1391/5/5و 1391/4/17
 • چهارمین سمینار سراسری ایدز مورخ 1391/9/7الی 1391/9/9
 • سمپوزیوم بیماریهای ویروسی (آنفولانزا، SARS)مورخ 1391/10/5
 • سمپوزیوم یک روزه کرونا ویروس مورخ 1392/4/16
 • سمپوزیوم وضعیت اپیدمیولوژیک وبا در ایرا ن و تازه های آن مورخ 1392/6/22
 • اولین کنگره بین­ المللی و پنجمین همایش کشوری بروسلوز مورخ 1392/8/7الی 1392/8/9
 • سمپوزیوم یک روزه دستورالعمل تشخیص و درمان عفونت ­های پای دیابتی مورخ 1392/10/5
 • سمپوزیوم یک روزه نظام مراقبت بیماریها (سل و کنترل آن) مورخ 1392/10/26
 • سمپوزیوم واکسیناسیون در افراد مبتلا به بیماری های نقص ایمنی مورخ 1392/12/1
 • سمپوزیوم تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها مورخ 1392/12/8
 • سمپوزیوم عفونت  های پوست و بافت نرم مورخ 1393/3/22
 • سمپوزیوم یک روزه عفونت تنفسی(MERS-CoV) مورخ 1393/5/16
 • سمپوزیوم واکسیناسیون بالغین در ایران مورخ 1393/5/23
 • سمپوزیوم عفونت های قارچی مورخ 1393/7/10
 • اولین کنگره بین المللی و پنجمین سمینار سراسری ایدز مورخ 1393/8/20 الی 1393/8/22
 • سمپوزیوم عفونت های دستگاه تنفسی مورخ  1393/9/13
 • سمپوزیوم سپسیس مورخ 1393/9/18
 • سمپوزیوم یک روزه عفونت های تنفسی (MERS-Co ) مورخ 1393/10/8
 • سمپوزیوم ابولا مورخ 1393/10/14
 • سمپوزیوم تازه های هپاتیت C مورخ  1393/11/25
 • سمپوزیوم درمان عفونت های مهاجم قارچی با نگاه خاص و بازبینی دستورالعمل کشوری مورخ 1393/11/30
 • سمپوزیوم تازه های آنفولانزا و کرونا ویروس مورخ 1393/12/21
 • کنفرانس یک روزه "تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو" مورخ 1394/4/10
 • Influenza & MERS -CoV  Symposium for Healthcare Workers  مورخ 1394/8/12 
 • دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز مورخ 1394/8/20 لغایت 1394/8/22
 • سمپوزیوم یک روزۀ آنفلوآنزا مورخ 1394/10/10
 • سمپوزیوم تازه های درمان پنومونی بیمارستانی مورخ 1394/11/8
 • اولین کنفرانس کشوری زیکا مورخ 1394/12/6
 • سمپوزیوم یک روزه عفونت های نسج نرم و آنفلونزا مورخ 1395/7/29
 • سمینار مشترک بیماریهای عفونی ایران و فرانسه مورخ 1395/9/1 لغایت 1395/9/2
 • دومین گردهمایی بین المللی و ششمین سمینار سراسری ایدز مورخ 1395/9/17 لغایت 1395/9/19
 • سمپوزیوم یک روزه  "تازه های درمانی دیابت" مورخ 1395/11/14
 • سمپوزیوم عفونت پوست و بافت نرم مورخ 1396/2/14
 • سمپوزیوم یک روزه "عفونت های نسج نرم و آنفلوآنزا" مورخ 1396/7/13
 • سومین کنگره بین المللی و هفتمین همایش کشوری بروسلوز مورخ 1396/8/3 لغایت 1396/8/5
 • دومین کنگره بین المللی عفونت در پیوند و سرطان مورخ  1396/9/8لغایت 1396/9/10
 • سمپوزیوم یک روزه "تازه های عفونت های دستگاه گوارش" مورخ  28 /10/ 1396
 • سمپوزیوم یک روزه "Updates on Sepsis & Antimicrobial Resistance" مورخ 1397/5/18
 • سمپوزیوم یک روزه "آنفلوآنزا در گروه های خاص و معرفی واکسن  4 ظرفیتی" مورخ  5/25 /1397
 • کنگره سالیانه کشوری آنفلوآنزا مورخ 1397/7/20
 • "سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز" مورخ 1397/8/30لغایت 1397/9/2
 • سمپوزیوم یک روزه "عفونت های گرم منفی و مقاومت های دارویی " مورخ 1397/9/15
 • سمپوزیوم یک روزه "تب خونریزی دهنده کریمه -کنگو " مورخ 1398/5/15
 • سمپوزیوم یک روزه "مدیریت کاندیدیازیس مهاجم " مورخ 1398/7/18
 • سمپوزیوم یک روزه "آنفلوآنزا " مورخ 1398/7/25
 • چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز مورخ 1398/8/22 لغایت 1398/8/23
 • سمپوزیوم یک روزه "New Challenges in Prophylaxis and Treatment of Invasive Fungal Infection in Cancer Patients" مورخ 1398/9/21
 • سمپوزیوم یک روزه "کروناویروس جدید-2019" مورخ 1398/11/15
 • سومین سمینار عفونت در پیوند و سرطان مورخ 1398/11/16لغایت 1398/11/17
 • وبینار علمی مدیریت بیماری COVID-19 مورخ 1399/1/25
 • وبینار علمی چالش های پرستاری در بیماران مشکوک و قطعی کوید-19 مورخ 1399/2/9
 • وبینار علمی COVID-19: Where are we now? مورخ 1399/2/25
 • وبینار علمی وضعیت پاندمی کرونا با شروع فصل سرما و بروز آنفلوآنزا مورخ 1399/4/12
 • وبینار علمی COVID-19 in Immunocompromised  patients مورخ 1399/5/23
 • وبینار علمی 6th Annual Iranian Influenza Symposium  مورخ 1399/7/10
 • وبینار علمی Fighting COVID-19: What are the Available Options? مورخ 1399/8/8
 • وبینار علمی تازه های آنفلوآنزا و کروناویروس مورخ 1399/8/29
 • وبینار علمی تازه ترین رویکردها؛ از تشخیص تا درمان در همزمانی کووید-١٩ و آنفلوآنزا مورخ 1399/09/20
 • وبینار علمی چالش های پیشگیری و درمان در پاندمی کوید 19 (همراه با پرسش و پاسخ) مورخ 1399/11/28
 • وبینار علمی New Recommendation on Treatment of COVID-19: IL-6 Inhibitors مورخ 1400/02/10
 • وبینار علمی بیماری کووید- 19: عفونت های همزمان و ثانویه (مقاومت آنتی بیوتیکی: یک مرگ خاموش در بیماران مبتلا به کووید-19) مورخ 1400/4/24
 • وبینار علمی  عفونت های قارچی مهاجم در بیماران کووید-19 مورخ 1400/5/14
 • وبینار علمی چالش های جدید در تشخیص و درمان عفونت های قارچی مهاجم مورخ 1400/5/21
 • وبینار علمی Influenza during Covid-19 Era مورخ 1400/6/4
 • وبینار علمی و بین المللی سالانه آنفلوآنزا مورخ 1400/7/22
 • وبینار علمی پیشرفت های اخیر در درمان  و پیشگیری عفونت های قارچی مهاجم مورخ 1400/7/29
 • وبینار علمی افزایش موارد ابتلا به موکورمایکوزیس در اپیدمی کرونا: نحوه برخورد و درمان مورخ 1400/7/30
 • وبینار علمی تازه های درمانی بیماریهای ویروسی مورخ 1400/8/6
 • وبینار علمی عفونت با پاتوژنهای گرم مثبت مقاوم به چند دارو مورخ 1400/8/14
 • وبینار علمی عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت ابتلا به کووید19 مورخ 1400/8/20
 • وبینار علمی نحوه‌ی مدیریت عفونت‌های مقاوم به درمان مورخ 1400/8/27
 • وبینار علمی آشنایی با درمانهای جدید بیماران کووید -19 مورخ 1400/10/2
 • وبینار علمی موکورمایکوزیس مورخ 1400/10/23
 • وبینار آموزشی آشنایی با بیماری های منتقله از آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس ( تب دنگی، چیکونگونیا ، زیکا) مورخ 1400/12/5
 • سمپوزیوم یک روزه "تازه های درمان عفونت های گرم مثبت" مورخ 1401/3/19
 • سمپوزیوم یک روزه "تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو" مورخ 1401/4/22
 • سمپوزیوم کشوری "آبله میمونی" مورخ 1401/06/31
 • سمپوزیوم کشوری "آنفلوآنزا" مورخ 1401/06/31
 • سمپوزیوم یک رزوه "درمان کوتاه مدت سل مقاوم به دارو" مورخ 1402/2/19
 • سمپوزیوم یک روزه "چالش ها و پیشرفت های مدیریت عفونت های قارچی مهاجم در بیماران مبتلا به بدخیمی" مورخ 1402/4/1
 • کنفرانس علمی یک روزه "سندرم پس از کووید" مورخ 1402/5/19
 • وبینار کشوری "آنفلوآنزا " مورخ 1402/07/27
 • هشتمین گردهمایی ایدز مورخ 1402/9/8 لغایت 1402/9/10
 • چهارمین سمینار عفونت در پیوند و سرطان مورخ 1402/11/25 لغایت 1402/11/26
 • وبینار علمی درمان های نوین کرونا: نقش JAK2 Inhibitors مورخ 1403/03/10
 • کنفرانس کشوری "تب دنگی" مورخ 1403/04/17

 

کارگاه های ملی و بین المللی برگزار شده توسط مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری:

 • کارگاه احتیاط استاندارد مورخ 1385/1/30
 • کارگاه مقاله نویسی مورخ 1387/12/20
 • کارگاه تازه های هپاتیت ب مورخ1388/10/16الی 1388/10/18
 • کارگاه تجویز منطقی مصرف دارو مورخ 1389/2/5
 • کارگاه روش تحقیق مقدماتی مورخ  1389/12/9 الی1389/12/11
 • کارگاه IFI Annual Summit Workshop Posoconazole update مورخ 1389/12/12 الی 1389/12/14
 • کارگاهNeedle Stick مورخ 1391/9/7
 • کارگاهHand Washing  مورخ1391/9/7
 • کارگاه Post Exposure Prophlaxis مورخ 1393/8/20
 • کارگاه مراقبت رفتاری در HIV مورخ 1393/8/21
 • کارگاه روشهای پیشرفته برآورد اندازه جمعیت گروه های پرخطر مورخ 1393/8/21
 • کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی جهت چاپ در مجلات ISI مورخ 1393/11/9
 • کارگاه CCHF Biosafety مورخ 1394/8/21
 • کارگاه Brucellosis Biosaftey مورخ 1394/8/21
 • دومین کارگاه کشوری ایدز مورخ 1394/9/5
 • اولین کارگاه عفونت در نقص ایمنی مورخ  1394/11/1
 • دومین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی مورخ 1394/12/6
 • سومین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی مورخ 1395/2/23
 • چهارمین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی مورخ 1395/5/21
 • کارگاه تظاهرات پولمونری در بیماران HIV مثبت مورخ 1395/8/6
 • کارگاه HIV Cascade Analysis مورخ 1395/9/17
 • کارگاه احتیاطات همه جانبه مورخ 1395/9/17
 • کارگاه  Post Exposure Prophylaxis مورخ 1395/9/18
 • پنجمین کارگاه کشوری عفونت در نقص ایمنی مورخ  1395/10/30
 • کارگاه عفونت کاندیدیایی مورخ 1396/1/14
 • کارگاه HIV مورخ 1396/8/11
 • کارگاه واکسیناسیون بالغین مورخ 1396/10/7
 • کارگاه داوری مقالات علمی مورخ 1396/11/18
 • کارگاه  عفونت در ICU مورخ 1396/11/19
 • کارگاه مرور جدیدترین دستورالعمل های تشخیص و درمان سل حساس و مقاوم مورخ 1397/5/11
 • کارگاه  کنترل عفونت مورخ 97/8/15
 • کارگاه Occupational Exposure مورخ 1397/8/30
 • کارگاه Non Occupational Exposure مورخ 1397/8/30
 • کارگاه دستورالعمل های جدید مراقبت و درمان HIV مورخ 1397/9/1
 • کارگاه نحوه برخورد با عفونت های مرتبط با مونوکلونال آنتی بادی ها مورخ 1397/11/11
 • کارگاه آنتی بیوتیک های وسیع الطیف مورخ 1398/3/30
 • کارگاه پیشگیری و درمان عفونتهای مرتبط با پیوند کبد مورخ 1398/10/12
 • کارگاه پیشگیری از عفونت­ها در بیماران پیوند ارگان (SOT) مورخ 1399/11/16
 • کارگاه مدیریت پیشگیری و درمان عفونت ناشی از ویروس CMV در بیماران نقص ایمنی مورخ 1400/11/7
 • کارگاه پنومونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی مورخ 1402/3/25
 • کارگاه سه روزه  PCR و Real Time PCR مورخ 28 لغایت 30 آبان 1402
 • کارگاه احتیاطات همه جانبه: اقدامات ضروری پیشگیری از مواجهه نیدل استیک شدن، حین و پس از نیدل استیک با تمرکز بر اچ آی وی /ایدز مورخ 1402/9/10
 • کارگاه Occupational Exposure مورخ 1402/9/10
 • کارگاه Non-occupational Exposure مورخ 1402/9/10
 • کارگاه  Breaking HIV News to Clients مورخ 1402/9/10
 • کارگاه تضمین  کیفیت آزمایشهای تشخیص و پایش  HIV مورخ 1402/9/10
 • کارگاه عفونت در CNS در بیماران مبتلا به نقص ایمنی مورخ 1402/12/21
تنظیمات قالب