×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

همکاران "چهارمین گردهمایی بین­ المللی و هشتمین سمینار سراسری ایدز"

 • معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • معاونت امور بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • سازمان انتقال خون ایران
 • انجمن میکروبیولوژی بالینی و بیماریهای عفونی ایران (ISCMID)
 • پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
 • مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مرکز همکار جهانی بهداشت )
تنظیمات قالب