×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری با هدف بررسی و تصویب طرح های پژوهشی منطبق با الویت های پژوهشی مرکز و در راستای سیاست های پژوهشی کلان دانشگاه تشکیل شده و متشکل از اعضای زیر است:

اعضای شورای پژوهشی:

نام و نام خانوادگی شماره تماس آدرس پست الکترونیک لینک سامانه علم سنجی

دکتر داود یادگاری نیا

02122439963

dyadegarynia@gmail.com

سامانه علم سنجی

دکتر لطیف گچکار

02122439963

latifgachkar@yahoo.com

سامانه علم سنجی

دکتر مسعود مردانی

02122439963

mardanidashti@gmail.com

سامانه علم سنجی

دکتر حسین گودرزی

02123872556

hgod500@yahoo.com

سامانه علم سنجی

دکتر فاطمه فلاح

02123872556

ffallah@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

دکتر نریمان مصفا

02123872573

mossafan@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

دکتر مهرداد حقیقی

02123872507

mehrdad_pana@yahoo.com

سامانه علم سنجی

دکتر سارا ابوالقاسمی

02122546026

saraabolghasemi1@gmail.com

سامانه علم سنجی
دکتر شهنام عرشی 02122546026 s.arshi@sbmu.ac.ir سامانه علم سنجی

دکتر ایلاد علوی درزم درزم

02122439963

ilad13@yahoo.com 

سامانه علم سنجی

دکتر شبنم طهرانی

02122546026

tehrani.shabnam89@yahoo.com

سامانه علم سنجی

 

 

تنظیمات قالب