×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

راهنمای تهیه و ارسال مقالات  چهارمین گردهمایی  بین ­المللی و هشتمین سمینار سراسری ایدز

نکات مورد توجه:

 • مقاله ارائه شده باید صرفاً جهت ارائه در این سمینار تهیه گردیده و قبلاً در مجلات و کنفرانس­های مشابه ارائه نشده باشد.
 •  ارائه مقالات در دو زبان انگلیسی یا فارسی مجاز خواهد بود.
 •  کلیه مقالات باید به صورت الکترونیکی و در فرمتWord  ارائه گردد. شایان ذکر است که فایل­های ارائه شده باید قابل ویرایش باشد. مقالات با فرمت pdf  و  jpg  قابل پذیرش نخواهد بود.
 • مقالات پذیرفته شده به شکل پوستر، در لوح فشرده سمینار درج و در صورت تأیید به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.
 • فرمت مربوط به تهیه فایل ارائه پوستر متعاقباً اعلام خواهد شد.
 •  متقاضیان ارائه سخنرانی یا پوستر می توانند بیش از یک چکیده مقاله جهت داوری به دبیرخانه سمینار ارسال نمایند.کتابچه خلاصه مقالات پذیرفته شده سمینار چاپ بعد از اتمام کنگره در پرتال مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری قرار داده خواهد شد.
 •  گواهی ارائه مقاله (نویسنده مسئول) وگواهی حضور(نویسنده مسئول و همکاران) از طریق سامانه آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir صادر خواهد شد.

          *اگر نویسندگان و ارائه دهنده های مقاله جزء گروه های هدف سمینار نباشند و مقاله آنها به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شود، گواهی ارائه مقاله آنها فقط و فقط در سایت آموزش مداوم و گواهی حضور آنها به صورت دستی از طریق دبیرخانه کنگره صادر و در روز آخر برنامه به مشمولین داده خواهد شد.

 • نامبردگان جهت بهره مندی از امتیاز سخنرانی (ارائه مقاله) و حضور برنامه، در ابتدا باید در سامانه آموزش مداوم عضو و در برنامه ایدز ثبت نام نمایند. سپس در روز برگزاری کنگره در برنامه حاضر شوند.

          الف-حضور و غیاب روزانه در محل سمینار توسط گروه ثبت نام سمینار صورت خواهد گرفت و در کسب امتیازهای بازآموزی و صدور گواهی­های مربوطه لحاظ خواهد شد.

          ب- در صورت عدم امکان حضور فرد ارائه دهنده پوستر در روز تعیین شده، همکاران وی می توانند پس از ثبت نام جداگانه و پس از هماهنگی با مسئول مربوطه در سمینار نسبت به نصب و ارائه پوستر اقدام نمایند.

 • گواهی سخنرانی (برای مقالات پذیرفته شده) تنها برای فرد ارائه دهنده مقاله(نویسنده مسئول) صادر می­شود و اسامی سایر نویسندگان مقاله در CD کتابچه خلاصه مقالات سمینار درج می­گردد.
 • تنها پوسترهایی که طبق راهنمای تهیه پوستر تهیه شده باشند، پذیرفته می شوند.
 • همراه داشتن کارت ملی در روز برگزاری سمینار الزامی است.
 • پذیرش مقالات تنها در صورت احراز شرایط و فرمت­های محتوایی و نگارشی سمینار صورت خواهد پذیرفت.

 

فرمت تهیه مقالات:

1-مقالات باید موارد ذیل را شامل شود:

الف- عنوان مقاله:

 • عنوان مقاله کامل و حداکثر در 10 کلمه
 • نام و نام خانوادگی  نویسنده/ نویسندگان ( به ترتیبی که باید در مقالۀ  چاپ شده ذکر شود) به همراه درجه علمی/ تحصیلات و محل کار / دانشگاه محل تحصیل نویسندگان (گروه، دانشکده، مرکز و ....، دانشگاه)
 • لازم است نویسندۀ مسئول مکاتبات مشخص بوده (نام نویسنده مسئول آندرلاین شود) و آدرس کامل پستی وی به همراه تلفن تماس (با ذکر کد شهر) یا تلفن همراه، آدرس پست الکترونیک و در صورت امکان نمابر(با ذکر کد شهر)  اعلام گردد.
 • پست الکترونیک نویسندگان

ب- چکیده مقاله:

 1. چکیده فارسی مقاله  حداکثر در  300 کلمه و دارای عنوان و بخش­های "سابقه و هدف"، "روش بررسی"، "یافته ها ، نتیجه­ گیری"  و "واژگان کلیدی (3 الی 7 کلمه) " باشد.
 2. چکیده انگلیسی مقاله  حداکثر در  250 کلمه و دارای عنوان و بخش­های "Background"، Materials and Methods""، "Result" ،  "Conclusion"  و "Keywords"  باشد.

 

 • فاصله خطوط به شکل single و یا 1 cm باشد.
 • قلم نگارش مقالات در بخش فارسی B Nazanin و در بخش انگلیسی Times New Roman باشد.

بخش مقاله

سایز قلم انگلیسی

سایز قلم فارسی

عنوان مقاله

15 Times New Roman-Bold

16 B Nazanin- Bold

نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان

11 Times New Roman-Bold

12 B Nazanin- Bold

*درجه علمی/ تحصیلات و محل کار/ تحصیل نویسنده/ نویسندگان

11 Times New Roman

12 B Nazanin

پست الکترونیک (نویسنده مسئول)

11 Times New Roman-Italic

واژگان کلیدی

11 Times New Roman

12 B Nazanin

تیترها

12 Times New Roman-Bold

13 B Nazanin- Bold

زیرنویس، جداول، نمودارها، اشکال

11 Times New Roman

12 B Nazanin

متن داخل جدول

11 Times New Roman

12 B Nazanin

کلمات انگلیسی

11 Times New Roman

متن اصلی

11 Times New Roman

12 B Nazanin

 

*مثال فارسی و انگلیسی نوشتن درجه علمی/ تحصیلات و محل کار/ تحصیل نویسنده/ نویسندگان(افیلیشن):

 

الف- مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ب- کارشناس ارشد گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

.A-nfectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

B-Associate Professor of Medical Virology, VRC, NRITLD, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

نحوه ارسال مقالات:

 • برای ارسال مقاله، ابتدا فرمت ارسال چکیده مقالات را از لینک ذیل دانلود و مقالات خود را در این فرمت تایپ و با رعایت مواردی که در "راهنمای تهیه و ارسال مقالات چهارمین گردهمایی  بین ­المللی و هشتمین سمینار سراسری ایدز" توضیح داده شده است، به دبیرخانه سمینار ارسال نمایید.
 • چکیده
 • مقالات باید حداکثر تا تاریخ 1402/07/30تنها از طریق پست الکترونیک8thaidscon@sbmu.ac.ir سمینار ارسال شوند. کمیته علمی سمینار مرجع رد و یا پذیرش چکیده مقاله به صورت سخنرانی و یا پوستر می باشد. مقالاتی که از طریق فاکس و پست ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
 • نتیجه داوری مقالات حداکثر تا 10 روز قبل از برگزاری سمینار از طریق پست الکترونیک 8thaidscon@sbmu.ac.ir  و پرتال مرکز به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

 

لینک دانلود فرمت چکیده مقاله انگلیسی

 

 

لینک دانلود فرمت چکیده مقاله فارسی      

 

تنظیمات قالب