×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

این مرکز خود را موظف به رعایت مبانی ارزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می داند که عبارتند از: 

 • رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی، فرهنگی، توجه به کیفیت در تمامی عرصه ها، رعایت اخلاق پزشکی و پژوهشی، توجه به قوانین و مقررات کشور. 

 

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دارای ویژگی های قابل توجهی به شرح ذیل است:

 • رویکرد استراتژیک به پژوهش در حیطه بیماریهای عفونی
 • برخورداری از پژوهشگران و اساتید صاحب نام کشور
 • نگرش همه جانبه به بیماریهای واگیردار
 • استفاده تکنولوژی برتر مانند ELISA، PCR، میکروسکوپ الکترونی و ... 

 

نقاط قوت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری: 

 • وجود اساتید صاحب نام کشور و متبحر و محققین پیوسته
 • سهولت فرایند رسیدگی به پروژه های پژوهشی
 • امکان استفاده از منابع الکترونیکی
 • ارتباط با محققین وابسته
 • سوابق تحقیقاتی مؤسسین و محققین
 • تمایل به کارگروهی در کارکنان
 • وجود اساسنامه قوی و مستدل
 • دسترسی به کتب مرجع بیماریهای عفونی و گرمسیری در کتابخانه مرکز
 • امکان اطلاع رسانی از طریق وجود توانایی انتشارات و چاپ نشریه Archives of  Clinical Infectious Diseases (Archcid) که در سایتهای معتبر EMBASE، CABI، CINAHL، ISC، MAGIRAN, SID, IMEMR, SCOPUS, DOAJ ،ISI ایندکس شده و به زودی در سایتPubmed نیز نمایه خواهد شد. این مجله دارای رتبه علمی- پژوهشی بوده و در جشنواره پژوهشی سال 1388 به عنوان مجله برتر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب گردید.
 • برگزاری همایش ها و کنگره های متعدد آموزشی کشوری و بین المللی در زمینه ایدز، سل، بروسلوز، عفونت در پیوند و سرطان، آنفلونزای خوکی، کووید-19، آبله میمونی و ...
 • برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی در زمینه هپاتیت، مقاومت آنتی بیوتیکی و ...
تنظیمات قالب