×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
IDTMRC به همراه انستیتو پاستور ایران برگزار می کنند: کارگاه تئوری و عملی (Hands-On) PCR و Real Time PCR

IDTMRC به همراه انستیتو پاستور ایران برگزار می کنند: کارگاه تئوری و عملی (Hands-On) PCR و Real Time PCR

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بخش باکتریولوژی انستیتو پاستور ایران، برگزار میکنند: کارگاه صفر تا صد PCR وReal Time PCR دوره 3 روزه شامل مباحث تئوری و عملی (Hans-on): آموزش استخراج اسید نوکلئیک | آموزش طراحی پرایمر | آموزش PCR و انواع روش های آن | آموزش real time PCR و انواع آن | روش های آنالیز و تفسیر PCR و real time PCR فرصتی عالی برای حضور و تجربه دوری ای جذاب در یکی از مراکز مهم تحقیقاتی کشور

تنظیمات قالب