×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی پنومونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی با امتیاز بازآموزی در تاریخ 25 خرداد ماه 1402

برگزاری کارگاه آموزشی پنومونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی با امتیاز بازآموزی در تاریخ 25 خرداد ماه 1402

بیشتر
سمپوزیوم چالش ها و پیشرفت های مدیریت عفونت های قارچی مهاجم در بیماران مبتلا به بدخیمی

سمپوزیوم چالش ها و پیشرفت های مدیریت عفونت های قارچی مهاجم در بیماران مبتلا به بدخیمی

بیشتر
سمپوزیوم  درمان کوتاه مدت سل مقاوم به دارو سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شد.

سمپوزیوم درمان کوتاه مدت سل مقاوم به دارو سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شد.

بیشتر
برگزاری نشست خبری در خصوص بررسی نتایج طرح رجیستری مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

برگزاری نشست خبری در خصوص بررسی نتایج طرح رجیستری مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

بیشتر
افزایش سقف تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری در سال 1402 مبلغ 300 میلیون ریال

افزایش سقف تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری در سال 1402 مبلغ 300 میلیون ریال

بیشتر
اجرای طرح پایش فشار خون توسط مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری د.ع.پ شهید بهشتی

اجرای طرح پایش فشار خون توسط مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری د.ع.پ شهید بهشتی

بیشتر
تنظیمات قالب